Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie uprzejmie informuje o terminach wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w roku 2018.

Świadczenia będą wypłacane według porządku alfabetycznego.

 

2018

„Becikowe”

ZDO

Przekazy pocztowe

A-D E-J K L-N O-R S-T U-Ż
STYCZEŃ 15 16 17 18 19 22 23 24
LUTY 14 15 16 19 20 21 22 23
MARZEC 14 15 16 19 20 21 22 23
KWIECIEŃ 16 17 18 19 20 23 24 25
MAJ 14 15 16 17 18 21 22 23
CZERWIEC 13 14 15 18 19 20 21 22
LIPIEC 16 17 18 19 20 23 24 25
SIERPIEŃ 14 16 17 20 21 22 23 24
WRZESIEŃ 12 13 14 17 18 19 20 21
PAŹDZIERNIK 15 16 17 18 19 22 23 24
LISTOPAD 14 15 16 19 20 21 22 23
GRUDZIEŃ 10 11 12 13 14 17 18 19

 

Uprzejmie informujemy, że terminy wypłat mogą ulec zmianie.

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie

Agnieszka Horwat-Makowska