Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn „ Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna”