APEL O POMOC

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc dla mieszkańców naszej Gminy
– wielodzietnej rodziny z miejscowości Bara, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Państwo Dopierała niedawno rozpoczęli remont mieszkania, aby poprawić warunki mieszkaniowe  swoim dzieciom. Nagła śmierć mamy ośmiorga małoletnich dzieci w wieku od 2 i pół roku do 17 lat,  spowodowała, że ojciec dzieci i  obecnie jedyny  ich opiekun,  nie może aktualnie podjąć pracy zarobkowej.  Pan Marek zgromadził  część materiałów  i dużo prac wykonywał samodzielnie. Jednak w obecnej sytuacji bez dodatkowego wsparcia finansowego niezwykle trudno będzie ukończyć  remont mieszkania.

Pomocy finansowej można  udzielić dokonując wpłaty na specjalnie utworzony rachunek:

Bank Spółdzielczy w Chojnie – 65 9370 0007 2002 0002 3328 0014

z dopiskiem „ Pomoc na remont mieszkania Rodzinie Dopierała”

 

Za wszelkie wsparcie w każdej formie w imieniu Rodziny z góry serdecznie dziękujemy!

 

Burmistrz Gminy Chojna                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie